امروز در تاریخ
تحریف وصیت شاه و زوال حکومت صفویه
۱۴ آگوست ۱۶۹۴، صدر اعظم ایران به وصیت شاه متوفی اعتنا نکرد و سلطان حسین را که نه مدیر بود و نه مدبر به شاهی برگزید. صدر اعظم با این خیانت (تحریف و جعل توصیه متوفی) باعث جنگ داخلی ایرانیان و زوال صفویه شد.شاه سلیمان صفوی وصیت کرده بود که با این که سلطان حسین فرزند ارشد من است، به دلیل حجب و کمرویی و علاقه‌مندی‌اش به عزلت و تن‌آسایی و عدم تبحر در امور کشوری و نداشتن تجربه در سیاست و تنظیم امورات ارتش، به مصلحت مملکت و ملت است که سلطان مرتضی شاه شود ولی وزیر اعظم به منظور رسیدن به مقاصد مادی خود و از دست ندادن قدرت، وصیت شاه متوفی را تحریف کردند و اعلام کردندکه شاه سلیمان وصیت کرده که بزرگان دولت از میان سلطان حسین صلح‌جو و آرام و سلطان مرتضی سختگیر و رزمی یکی از انتخاب کنند و از آنجا که سلطان حسین بزرگتر و مردی حلیم است، وی را انتخاب کرده‌ایم .

ترجمه یادداشت‌های جهانگرد ایرانی در پاریس
۱۴آگوست۱۸۱۱، ترجمه یادداشت‌های سلیمان سیرافی که در قرن نهم میلادی از چین دیدار کرده بود در پاریس منتشر شد. این یادداشت‌ها در نیمه اول سده سوم هجری خورشیدی به زبان فارسی تنظیم شده بود. طبق ترجمه یادداشت‌ها، وی نوشته است که در زمان اشکانیان و ساسانیان، دولت ایران همیشه یکی از مقامات آگاه و مسلط بر علم اقتصاد و بازرگانی خود را به عنوان سفیر به چین می‌فرستاد و این مقام باید در عین حال آشنا به فرهنگ و روان‌شناسی و خوی تجارت‌پیشه‌گی چینیان و کارشناس مسائل بازرگانی بین‌المللی بود، حال آن که سفیر اعزامی ایران به رم، از میان نظامیان و یا مقاماتی که عیاری (جاسوسی) می‌دانستند و بر زبان رومی (لاتین) تسلط داشتند و هوشمند بودند انتخاب می‌شد.

برکناری دکتر مصدق از نخست‌وزیری
محمدرضاشاه پهلوی، ۲۳مرداد۱۳۳۲نامه برکناری دکتر مصدق از نخست‌وزیری ایران را امضاء کرد و با بانویش ثریا، به رامسر و از آنجا به کلاردشت رفت تا اگر برکناری مصدق عملی نشود بتواند از آنجا به خارج از کشور بگریزد. شاه با امضای برکناری نخست‌وزیر قانونی، مرتکب نقض قانون اساسی و کودتا شده بود.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ