صندوق‌های امانات بانک ها بیمه می شود
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از تهیه و تدوین پیش‌نویس‌هایی برای چگونگی بیمه شدن صندوق امانات بانک‌ها خبر داد.
علیرضا قیطاسی در گفتگو با ایسنا اظهار داشت: پس از سرقت محتویات صندوق های امانات از بانک ملی، جلسات مختلفی برگزار و پیش‌نویس‌هایی تدوین شده که در قالب دستورالعمل به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد و براساس آن تا یک سقفی، صندوق‌های اجاره‌ای بانک‌ها با پرداخت هزینه از سوی متقاضی مشمول بیمه خواهد شد.وی ادامه داد: براساس این دستورالعمل، متناسب با اندازه صندوق و توافق متقاضی آن، این صندوق‌ها بیمه خواهند شد که البته هنوز این پیش‌نویس به تصویب نرسیده که امیدواریم بانک ها با بیمه به توافق برسند.

نسخه مناسب چاپ