تأکید مخبر بر لزوم توجه به پایش و پایداری مشاغل ایجاد شده
توجه به ظرفیت های خالی کارخانه ها، احیای واحدهای اقتصادی تعطیل و نیمه تعطیل، اقتصاد دیجیتال و مشاغل خانگی از بهترین و مناسب ترین اقدامات برای اشتغالزایی در کوتاه مدت است.
دکتر محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری در جلسه ای با موضوع اشتغال ضمن اعلام این مطلب، بر پایش و پایداری شغل های ایجاد شده به ویژه در دولت سیزدهم تأکید کرد.
وی در این جلسه که با حضور وزرای صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، معاون علمی فناوری رئیس جمهوری و مسئولان مربوطه برگزار شد، با تأکید بر اینکه تمامی دستگاه های دولتی مسئول موضوع اشتغالزایی در کشور هستند، گفت: هیچ دستگاهی در دولت وجود ندارد که امکان ایجاد اشتغال برای آن فراهم نباشد.دکتر مخبر بر ضرورت تمرکز بر بخش های گردشگری، صنعت، کشاورزی، فرهنگ و به ویژه دانش بنیان برای تحقق وعده های اشتغالزایی رئیس جمهوری تأکید و تصریح کرد: مهمترین وظیفه پس از ایجاد اشتغال، پایداری مشاغل ایجاد شده در دولت سیزدهم است.
وی همچنین افزود: باید با افزایش اعتماد مردم – دولت، ایجاد مشوق های لازم و اطمینان بخشی از بازگشت سرمایه مردم با سودآوری مناسب، زمینه های لازم را برای حضور و سرمایه ارزی و ریالی مردم در زمینه ایجاد اشتغال و هدایت نقدینگی به تولید فراهم کرد.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به تاکیدات رئیس جمهوری برای ایجاد ۴ میلیون شغل در طی چهار سال دولت سیزدهم ادامه داد: باید مراکز مشاوره ای برای کمک به مردم در راستای ایجاد اشتغال و تولید راه اندازی شود که سرمایه انسانی و مالی معطل مانده در خانوارهای ایرانی به چرخه اقتصاد کشور وارد شود.وی در ادامه توجه به اقتصاد دانش بنیان، پیشران های اقتصادی و اقتصاد دریا را از مهمترین محورهای اقدامات دولت برای اشتغالزایی در بلندمدت دانست و گفت: اقدامات و برنامه های لازم برای بهره گیری از ظرفیت های این بخش ها آغاز و ساماندهی شده است.
مخبر از بانک مرکزی خواست تا کارگروهی برای تأمین مالی اشتغالزایی با رویکرد بهره گیری از ظرفیت های داخلی و منطقه ای ایجاد کند و تأکید کرد: طرح های اشتغالزایی باید با توجه به بحث آمایش سرزمینی و توازن نیروی کار و نیازهای بازار و تولید در هر نقطه جغرافیایی از کشور تهیه و اجرایی شود که در این راستا شناسایی ظرفیت های ایجاد اشتغال در هر منطقه و ترکیب تولید – اشتغال حائز اهمیت است.
وی همچنین حوزه خدمات را از بخش های مهم اشتغالزایی سریع و مطمئن با سرمایه و آموزش و مهارت کمتر نسبت به سایر بخش ها توصیف کرد.در این جلسه سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با تأکید بر اینکه رویکرد جدید و جدی این وزارتخانه، پایش و پایداری اشتغال است، گفت: این وزارتخانه علاوه بر تمرکز بر شغل های ایجاد شده به دنبال پایداری و ثبات این مشاغل هم هست.

نسخه مناسب چاپ