توسعه شرقی خط ۴ مترو به طول ۱۱کیلومتردر حال اجر است
مجری خط ۴مترو تهران گفت: عملیات حفاری تونل‌های دسترسی به تونل اصلی پروژه توسعه شرقی خط ۴مترو تهران در حال پیگیری است و فاز نخست این طرح، پیشرفتی مطابق با برنامه زمانبندی دارد.
به گزارش شرکت مترو تهران، علی عدلی با اشاره به پیگیری عملیات حفاری فاز نخست پروژه توسعه شرقی خط ۴مترو تهران گفت: پروژه توسعه شرقی خط ۴مترو به طول حدود ۱۱کیلومتر از ایستگاه شهید کلاهدوز آغاز می شود و تا محدوده دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ادامه دارد. توسعه شرقی این خط مناطق ۴، ۸و ۱۳را تحت پوشش قرار خواهد داد که فاز نخست آن از ایستگاه شهید کلاهدوز تا تقاطع بزرگراه‌های شهید سلیمانی و شهید باقری به طول بیش از ۴کیلومتر در حال اجرا است.مجری خط ۴مترو تهران در ادامه گفت: فاز نخست پروژه توسعه شرقی خط ۴مترو پایتخت شامل ۴ایستگاه بوده و اکنون تونل‌های دسترسی به تونل اصلی طرح در حال حفاری است.

نسخه مناسب چاپ