جدول رده بندی مدال‌های مسابقات کشورهای اسلامی
ردیف کشور طلا نقره برنز مجموع
۱ ترکیه ۶۰ ۵۹ ۵۰ ۱۶۹
۲ ایران ۲۷ ۲۳ ۲۳ ۷۳
۳ ازبکستان ۲۰ ۱۷ ۲۶ ۶۳
۴ آذربایجان ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۴۲
۵ قزاقستان ۱۳ ۹ ۲۱ ۴۳
۶ اندونزی ۱۲ ۷ ۹ ۲۸
۷ مراکش ۹ ۶ ۲۰ ۳۵
۸ بحرین ۹ ۶ ۳ ۱۸
۹ قرقیزستان ۶ ۵ ۴ ۱۵
۱۰ الجزایر ۴ ۵ ۶ ۱۵

نسخه مناسب چاپ