جدول رده بندی مدال‌های مسابقات کشورهای اسلامی
ردیف کشور طلا نقره برنز مجموع
۱ ترکیه ۷۹ ۷۳ ۵۷ ۲۰۹
۲ ایران ۳۲ ۲۴ ۳۸ ۹۴
۳ ازبکستان ۲۷ ۲۴ ۳۵ ۸۶
۴ آذربایجان ۱۸ ۲۲ ۱۸ ۵۸
۵ قزاقستان ۱۶ ۱۵ ۲۶ ۵۷
۶ اندونزی ۱۲ ۹ ۱۲ ۳۳
۷ بحرین ۹ ۷ ۴ ۲۰
۸ مراکش ۹ ۶ ۲۰ ۳۵
۹ قرقیزستان ۶ ۶ ۷ ۱۹
۱۰ الجزایر ۵ ۶ ۷ ۱۸

نسخه مناسب چاپ