امروز در تاریخ
درگیری بختیاری‌ها با نیروهای انتظامی در تهران
نیمه دوم مردادماه ۱۲۹۲ و درست یک سال پیش از آغاز جنگ جهانی اول، شهر تهران صحنه درگیری نیروهای انتظامی (پلیس و ژاندارم) و بختیاری‌های مسلح بود که قبلا با مشروطه‌خواهان مسلح شمال (گیلان و مازندران) تهران را تصرف کرده بودند. به‌رغم پناهنده شدن محمدعلی‌شاه قاجار به سفارت روسیه و سلطان شدن پسر خردسالش احمدمیرزا و بازگشت نظام پارلمانی به کشور، بختیاری‌های مسلح حاضر به ترک تهران نبودند.

برنامه لشکرکشی به تهران درصورت شکست طرح کودتا
۲۶ مرداد ۱۳۳۲ و در اوج فعالیت انگلستان و آمریکا برای براندازی حکومت دکتر مصدق، تماس‌هایی با فرماندهان لشکرهای استان‌ها برای لشکرکشی احتمالی به تهران، در صورت شکست طرح کودتا، برقرار شده بود.در اصفهان، اردشیر زاهدی از جانب پدرش با پاره‌ای از افسران لشکر اصفهان تماس گرفته بود و معاون لشکر به او وعده اعزام نیرو به تهران داده بود. در کرمانشاه نیز سرهنگ بختیار (بعدا سپهبد)، فرمانده تیپ محل، دعوت زاهدی برای لشکرکشی به تهران را پذیرفته و به واحدهای این تیپ آماده‌باش داده بود.

کاشف واکسن حصبه
دکتر «فردریک راسل، کاشف نهایی «واکسن تیفوئید(حصبه)»، ۱۷آگوست ۱۸۷۰ در ایالت نیویورک به دنیا آمد و ۹۰ سال عمر کرد. وی در آغاز کار، پزشک ارتش آمریکا بود. در آن زمان، مشکل دولت‌ها در لشکرکشی‌های دوردست، ابتلاء نظامیان به بیماری‌های واگیر ازجمله تیفوئید بود. وی در انگلستان با تلاش دانشمندان این کشور برای تکمیل واکسن‌ها، ازجمله واکسن تیفوئید آشنا شد و در بازگشت از اروپا، در یک آزمایشگاه جامع پزشکی سرگرم کار برای تکمیل واکسن تیفوئید شد و واکسن نهائی بیماری تیفوئید را در ۱۹۰۹ ساخت .

سفینه شوروی بر سیاره زهره فرود آمد
«ونرا-۷» سفینه شوروی که به سوی زهره فرستاده شده بود، ۱۷ آگوست ۱۹۷۰ به آرامی بر سطح این ستاره زیبا فرود آمد. هنوز این ابهام وجود دارد که این همه پیشرفت‌های مسکو در امور فضایی چه شدند و چگونه یک‌شبه با فروپاشی این جماهیر، به فراموشی سپرده شدند. مردم شوروی برای نیل به این پیشرفت‌ها، بهای سنگین پرداخته بودند.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ