ساخت دستگاه تصفیه روغن واحد‌های گازی در نیروگاه شهید رجایی
قزوین ـ خبرنگار اطلاعات: متخصصان نیروگاه شهید رجایی با هدف بهبود وضعیت روغن واحدهای گازی، اقدام به طراحی و ساخت دستگاه تصفیه روغن کردند‎.
‎معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی در مورد ساخت دستگاه تصفیه روغن در این نیروگاه گفت: به منظور بهبود شرایط روغن در واحدهای گازی، کارکنان امور تعمیرات مکانیک نیروگاه سیکل ‏ترکیبی با بهره‌گیری از دانش و تخصص خود و استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات داخلی، نسبت به طراحی و ساخت یک دستگاه تصفیه روغن ‎«Oil Purifier»‎‏ اقدام کردند‎.‎بهمن غنوی افزود: با توجه به گزارش‌های دریافتی از وضعیت روغن واحدهای گازی و ضرورت حفظ کیفیت این روغن در طول زمان بهره‌برداری از واحدها، طراحی و ساخت دستگاه تصفیه روغن در دستور کار قرار گرفت که در ادامه، متخصصان تعمیرات مکانیک این نیروگاه پس از مطالعات لازم و بررسی امکانات موجود، یک دستگاه تصفیه روغن را طراحی کردند و در کارگاه این نیروگاه با حداقل هزینه، احداث کردند و به حوزه بهره‌برداری تحویل دادند‎.

نسخه مناسب چاپ