امروز در تاریخ
جلوگیری از تظاهرات مردم
۲۷ مرداد ۱۳۳۲، خیابان‌های تهران پس از چند روز تظاهرات و راهپیمایی‌های صدها هزار نفری ضد انگلیسی و ضد هر‌گونه سلطه،نسبتا خلوت بود زیرا شب پیش از آن، «لوی هِندرسون»، سفیر وقت آمریکا به دیدار دکتر مصدق رفته و به او متذکر شده بود که تظاهرکنندگان، اتباع آمریکا را آشکارا تهدید می‌کنند و اگر تظاهرات ادامه یابد، دولت آمریکا ایران را «منطقه ناامن» اعلام کرده و اتباع خود را از اینجا خارج خواهد ساخت.
در پی دریافت این تذکر، با این که دکتر مصدق از مردم خواست که از تظاهرات دست بردارند و به مأموران انتظامی هم دستور داد که مانع ادامه تظاهرات و راهپیمایی‌ها شوند و این همان وضعیتی بود که طراحان نقشه براندازی آرزوی آن را داشتند.

اعدام شماری دیگر از افسران حزب توده
۲۷ مرداد ۱۳۳۴، یک دسته شش نفری دیگر از افسران عضو سازمان نظامی حزب توده به جوخه اعدام سپرده شدند. این ماجرا یازده ماه بعد از لو رفتن سازمان نظامی حزب توده اتفاق افتاد و به همین علت، تعجب برخی را برانگیخت زیرا اندکی پس از لو رفتن سازمان نظامی حزب توده، شماری افسر کمونیست ایران به همین صورت اعدام شده بودند.
مفسران اروپایی نوشته بودند که اعدام دسته ششم افسران کمونیست بعد از یازده ماه، بر ذهن ایرانیان تأثیر منفی می‌گذارد و مخالف دولت می‌شوند.

وعده‌های شاه مبنی بر آزادی اظهارنظر و انتخابات
۲۷ مرداد سال ۱۳۵۷، شاه در یک مصاحبه مطبوعاتی عمومی که روز بعد متن آن در روزنامه‌های تهران انتشار یافت، از تأکیدهای پیشین خود عقب‌نشینی کرد و گفت که جنبه فراگیری حزب رستاخیز تغییر یافته و او انتظار ندارد که همه ایرانیان وارد این حزب شوند.
شاه در آن مصاحبه ضمن دادن وعده آزادی اظهار‌نظر و انتخابات؛ همچنین گفته بود که در نظر است با وضع قوانین تازه مطبوعات و انتخابات، حدود آزادی‌ها روشن شود و افزوده بود که گمان نمی‌برد بهایی که برای آزادی پرداخت شود، زیاد گران باشد.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ