جدول رده بندی مدال‌های مسابقات کشورهای اسلامی
ردیف کشور طلا نقره برنز مجموع
۱ ترکیه ۱۰۶ ۸۹ ۷۰ ۲۶۵
۲ ازبکستان ۴۳ ۳۰ ۴۸ ۱۲۱
۳ ایران ۳۷ ۳۵ ۴۴ ۱۱۶
۴ آذربایجان ۲۲ ۲۸ ۲۱ ۷۱
۵ قزاقستان ۱۹ ۲۰ ۳۲ ۷۱
۶ اندونزی ۱۲ ۱۰ ۲۱ ۴۳
۷ مراکش ۹ ۸ ۲۱ ۳۸
۸ بحرین ۹ ۷ ۷ ۲۳
۹ قرقیزستان ۸ ۷ ۱۳ ۲۸
۱۰ الجزایر ۷ ۹ ۹ ۲۵

نسخه مناسب چاپ