فضایل اخلاقی ارزشمندتر از ظاهر انسان‌ها است
گاهی در بعضی خانواده‌ها دیده و یا شنیده می‌شود که والدین به کودکان خود می‌گویند اگر نماز نخوانی، از شام و ناهار و پول جیبی خبری نیست و یا تو را از این خانه بیرون می‌اندازیم، که واکنش کودک در مقابل این تهدیدها و تشرها، روشن و مبرهن است.
کودکان برای اینکه تشنه و گرسنه نمانند و مورد لطف و عنایت والدین قرار بگیرند، دستورات دیکته شده آنان را مو به مو انجام می‌دهند، تا رضایت آنان را به دست آورند، در حالی که در کنار انجام وظایف دینی و عقیدتی مسائل دیگری هم مطرح است و آن پاک بودن بدن از انواع نجاست، پاک بودن ذهن از سوءنیت، درستکاری و صداقت در گفتار و کردار، خودداری از هر نوع دروغ و نیرنگ و فریبکاری و دیگر مواردی است که در کتاب‌های دینی و عقیدتی به تفصیل درباره آن‌ها نوشته
و گفته شده است.
قرآن یک کتاب آسمانی است و راه نجات انسان ها را در صداقت و زهد و تقوا دانسته است، خلاصه کلام آن‌که رعایت فضایل و مراتب دینی و اخلاقی و سلامت نفس و اخلاق، بسیار ارزشمندتر و مقبول‌تر از شکل ظاهری و فیزیکی انسان‌ها در ادیان الهی است.
فیضعلی مداح ـ‌ پژوهشگر علوم انسانی

نسخه مناسب چاپ