نیگوکاری را فراموش نکنید
 

در ادامه مطالب آموزش سواد مالی به سراغ یکی از بخش‌های تکنیک GISS می‌رویم؛ بخشش یا نیکوکاری مالی یکی از مهارت‌هایی است که می‌توانید در ۵ مرحله آن را به کودکتان بیاموزید:

گام اول: برای فرزندتان الگو باشید، لازم نیست همیشه و در هر شرایطی نیکوکاری کنید اما بخشش به نیازمندان را جزو رویه‌های مالی خود قرار دهید تا کودکان ببینند.
گام دوم: آموزش نیکوکاری و کمک کردن را از مسائل غیرمالی شروع کنید. کمک کردن به خواهر و برادر کوچکتر یا پدر بزرگ و مادر بزرگ در انجام کارهای روزمره‌شان می‌تواند قدم بعدی باشد.
گام سوم: مسئولیت اجتماعی را با شرح این ایده که که «تو می توانی به آنهایی که کمتر از تو فرصت و شانس داشته اند کمک کنی.» به کودکان آموزش دهید.
گام چهارم: از کودکتان بخواهید راهکارهایی را برای کمک به کسانی که نمی‌شناسد اما از مشکلاتشان باخبر است، پیدا کند. مثلا کودکی که کشورش درگیر جنگ یا کم آبی است.
گام پنجم: سازمان، نهاد، موسسه یا گروهی را پیدا کنید که در آن فقط کودکان دست به امور نیکوکارانه می‌زنند و بگذارید کودکتان در ابتدا با بخشش آنچه دارد، این حس خوب را تجربه کند.

code

نسخه مناسب چاپ