برقراری بیمه رایگان برای مادران باردار و فرزندشان
سرپرست اداره کل بیمه سلامت استان تهران با اشاره به تشکیل قرارگاه جوانی جمعیت در وزارت بهداشت، از پوشش ۹۰درصدی درمان ناباروری در مراکز درمان خصوصی و دولتی و برقراری بیمه رایگان برای مادران باردار و شیرده به مدت دو سال و همچنین فرزند آنها تا پنج سالگی خبر داد.
دکتر علیرضا نمازی در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: زایمان طبیعی، رایگان است. برای آن دسته از زایمان‌هایی که طبق اندیکاسیون‌های اعلامی وزارت بهداشت می‌بایست سزارین انجام شود، هزینه براساس تعرفه‌های مصوب دولتی قابل پرداخت است. هم اکنون زایمان سزارین برای بارداری حاصل از درمان ناباروری در بخش دولتی و عمومی غیردولتی طرف قرارداد با فرانشیز ۱۰درصد تعرفه آن بخش و در بخش خیریه و خصوصی با فرانشیز ۳۰درصد تعرفه مربوط به آن بخش تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر پایه است. وی در پاسخ به سقف گذاشتن برای برخی خدمات بیمه‌ای درمان ناباروری، بیان کرد: سقفی در این زمینه گذاشته نشده، اما به عنوان مثال IVFرا در سال، سه مرتبه بیشتر نمی‌توان انجام داد؛ زیرا دوره‌های مورد نیاز برای انجام این عمل تا حصول نتیجه، سه تا چهار ماه است.نمازی افزود: در این راستا انعقاد قرارداد با مراکز جدید درمان ناباروری تسهیل شده است؛ طوری‌که با یک نامه از معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی، قرارداد با مرکز مربوطه منعقد می‌شود.

نسخه مناسب چاپ