آماری عجیب از رتبه‌های برتر کنکور با معدل زیر ۱۲
مدیرکل دفتر تدوین و راهبری اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در کنکور سال گذشته ۲۵۶نفر معدل زیر ۱۲داشتیم که رتبه زیر ۳۰۰۰آورده بودند. به گزارش مهر، سید جلال موسوی، با حضور در یکی از برنامه‌های تلویزیونی با اشاره به آمار رتبه‌های برتر کنکور تأکید کرد: این یعنی کیفیت تحصیلی به شدت پایین است، یعنی فرد درس نخوانده و معدل زیر ۱۲کسب کرده ولی مهارت‌های تست‌زنی خود را افزایش داده و رتبه زیر ۳هزار کسب کرده است. وی افزود: درآینده این فرد کنار دانشجویی می‌نشیند که معدل ۱۹و نیم و ۲۰داشته است و استادی که می‌خواهد تدریس کند، نمی‌تواند هماهنگ برای این دو تدریس کند.

نسخه مناسب چاپ