آموزه
 

مولانا:
آدمی را خیال هرچیز با آن چیز می‌برد. خیال باغ به باغ می‌برد و خیال دکان به دکان، اما در این خیالات تزویر پنهان است.

code

نسخه مناسب چاپ