سازمان ملل: مردم افغانستان برای امرار معاش کودکان و اعضای بدن خود را می‌فروشند
سرویس خارجی: سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد که شرایط اسفناک اقتصادی و معیشتی در افغانستان، خانواده ها و مردم این کشور را به فروش کودکان و اعضای بدن خود وادار کرده است. معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و هماهنگ کننده امور بشردوستانه برای افغانستان به خبرگزاری اسپوتنیک گفت : پس از روی کار آمده طالبان در این کشور، اوضاع بسیار نابسامان شده است و مردم بسیار فقیر شده اند.«رامیز الکباروف»افزود:مردم افغانستان از صبر کردن خسته شده‌اند و این در حالیست که وضعیت روز به روز بدتر می‌شود ، آنها سال‌هاست که شاهد جنگ و درگیری‌هایی بوده‌اند و هیچ پس‌اندازی ندارند ، وضعیت بانکداری نیز بسیار بحرانی است . وی ادامه داد: سختی زندگی و معیشت باعث شده که برخی از مردم اعضای بدن یا کودکان خود را بفروشند .

نسخه مناسب چاپ