بیانیه وزارت امورخارجه ایران دربا ره تعیین نخست وزیر جدید عراق
وزارت امور خارجه کشورمان درباره انتخاب حیدرالعبادی به عنوان نخست وزیر جدید عراق بیانیه‌ای صاد ر کرد.

متن بیانیه به این شرح است: جمهوری اسلامی ایران از مجموعه گام های برداشته شده در مسیر تکمیل روند سیاسی در عراق و برگزاری موفق سومین دوره انتخابات پارلمانی این کشور حمایت کرده و موفقیتهای به دست آمده در تحقق انتخاب روسای سه گانه عراق و طی شدن روند تکمیل مراحل تشکیل دولت جدید بر اساس زمانبندی پیش بینی شده در قانون اساسی این کشور را به مردم، حکومت و مرجعیت عراق تبریک می گوید.

اصول و مبانی مورد توجه و تاکید جمهوری اسلامی ایران در زمینه تعیین نخست وزیر و تشکیل دولت جدید عراق از ابتدا بر مولفه های قانون اساسی و قانون انتخابات، رهنمودهای مرجعیت عالی و توافق در همپیمانی ملی مبتنی بوده است. بر همین اساس از تعیین هرچه سریعتر اعضای کابینه توسط نخست وزیر و طی شدن مراحل اخذ رای اعتماد در مجلس ملی عراق حمایت می کند. بدیهی است جمهوری اسلامی ایران مانند گذشته کمک ها و حمایت های خود را از دولت و ملت عراق در مبارزه با تروریسم و همچنین تقویت ثبات و امنیت آن کشور ادامه خواهد داد و از نقش مرجعیت عالی و همه نیروهای سیاسی عراق در حفظ وحدت، حاکمیت ملی و تسریع در روند تکمیل پروژه شکل‌گیری دولت جدید قدردانی می کند.

نسخه مناسب چاپ