تجمع صدها حامی فلسطین در سوییس علیه برگزاری جشن «سازمان جهانی صهیونیسم»
سرویس خارجی: صدها تظاهرکننده حامی فلسطین با حمل پرچم‌ها و بنرها نزدیک هتلی در شهر «بازل» سوییس که میزبان برگزاری جشن «سازمان جهانی صهیونیسم» است، تجمع کردند.
حدود هزار نفر از تظاهر‌کنندگان با حمل پرچم‌های فلسطین و بنرهای ضد اسرائیلی در پل روی رودخانه «راین» تجمع کردند. این تظاهرات در محکومیت بزرگداشت صد و بیست و پنجمین سالگرد اولین کنگره صهیونیسم که سال ۱۸۹۷در بازل شکل گرفت، برگزار شد. به دنبال تجمع حامیان فلسطین، پلیس سوییس تدابیر امنیتی را تقویت و تردد نزدیک هتل را متوقف کرد. در این تجمع هیچ خشونتی صورت نگرفت.«یاکوف هاگوئل» رئیس سازمان جهانی صهیونیسم در سخنانی ضمن تعهد به انجام این رویداد بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، گفت ما به بازل آمدیم زیرا در این مکان صهیونیسم در واقع متولد شد، ما این نشست را ادامه خواهیم داد تا آینده بهتری برای اسرائیل برنامه ریزی کنیم. این گزارش حاکیست، حدود ۱۳۰۰تن از سران صهیونیست از ۳۸کشور جهان در این رویداد سه روزه که متمرکز بر وضعیت رژیم صهیونیستی است، حضور دارند. «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی نیز برای شرکت در این نشست و سخنرانی وارد سوییس شد.

نسخه مناسب چاپ