جریمه ۱۰۹۰ میلیارد ریالی ۷شرکت هواپیمایی و آژانس مسافرتی
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه سه شرکت هواپیمایی و ۴شرکت چارترکننده و آژانس مسافرتی به مبلغ هزار و ۹۰میلیارد ریال به علت گران‌فروشی خبر داد.
به گزارش سازمان تعزیرات،احمداصانلو افزود: این شرکت ها در پروازهای داخلی به مشهد ، تبریز و شیراز و پرواز تهران- نجف و تهران- کربلا ، تخلف گران‌فروشی داشتند. وی ادامه داد: حوزه بلیت
شرکت های هوایی به شعب ملی تعزیرات ارجاع شده وبا نظارت و بازرسی های مستمر ، ۱۶پرونده برای شرکت های هواپیمایی ، آژانس های مسافرتی و چارترکننده ها تشکیل شده است . اصانلو گفت : طرح ویژه نظارت بر پایانه های مسافربری اتوبوسرانی در تهران آغاز شده و شعب تعزیرات در پایانه ها به صورت دو شیفت مستقر هستند.اصانلو از هموطنان خواست اگر در پایانه های مسافرتی اتوبوسرانی با مشکلی از جمله گران‌فروشی مواجه شدند، به شعب مستقر تعزیرات گزارش کنند.

نسخه مناسب چاپ