بنیاد ملی نخبگان :سهم بالایی از دانش‌آموختگان کشور، اشتغال مناسبی ندارند
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر اینکه مهاجرت نخبگان از کشور قابل کتمان نیست و بررسی ما نشان می‌دهد که نبود فرصت‌های شغلی عمده دلایل مهاجرت این افراد است، گفت: به منظور جذب نخبگان در دستگاه‌های دولتی سامانه‌ای را راه‌اندازی کردیم که از ۲۰۰۰نفری که ثبت نام کرده‌اند، ۱۴۰۰نفر آنها در مقطع دکتر از دانشگاه‌هایی چون تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر هستند و این عدد نشان می‌دهد سهم بالایی از دانش‌آموختگان کشور، اشتغال مناسبی ندارند.
به گزارش ایسنا، دکتر ناصر باقری‌مقدم در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه این افراد عمدتاً از دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت، اصفهان و تبریز هستند، گفت: این عدد ۱۴۰۰نفر نشان می‌دهد که سهم بالایی از دانش‌آموختگان کشور، اشتغال مناسبی ندارند و ما در گام اول این برنامه تلاش کردیم که ۱۰درصد از این افراد به صورت پایلوت انتخاب کنیم و این افراد وارد دوره توانمندسازی برای فراگیری اموری چون مدیریت و امور اداری می‌شوند و قرار است این افراد از طریق سازمان اداری و استخدامی به دستگاه‌های اجرایی برای جذب، معرفی شوند.
باقری در پاسخ به این نکته که این افراد منتخب نباید در آزمون استخدامی شرکت کنند، توضیح داد: بر اساس آیین‌نامه تدوین شده برای این افراد آزمون استخدامی جداگانه‌ای برگزار می‌شود. بر این اساس این افراد در سال اول به صورت قراردادی وارد دستگاه‌های دولتی می‌شوند و بعد از اینکه آزمون را پاس کردند و بر اساس عملکرد آنها در یک سال گذشته، قرار یک ساله آنها تبدیل به قراردادهای پیمانی و رسمی خواهد شد.
وی تاکید کرد: از این طریق بنیاد ملی نخبگان ظرفیت نخبگانی را به کشور معرفی کرده و این دستگاه‌های اجرایی هستند که باید درهای خود را به روی این افراد نخبه باز کنند. کل نخبگانی که قرار است در این فرایند به دستگاه اجرایی وارد شوند، چند هزار نفر بیشتر نیستند، ولی لازم است دستگاه‌های اجرایی جذب این افراد را طالب باشند و مقاومت نکنند.وی با اشاره به این که ما به این نتیجه رسیدیم که مشکل اصلی این دسته از افراد شغل نیست، بلکه مشکل مسکن است،افزود: بر این اساس ما طرح مسکن نخبگان را ارائه کردیم. ما مشاهده کردیم که بسیاری از دانشگاه‌ها دارای اراضی هستند و اگر زمین آنها را در اختیار بنیاد ملی نخبگان قرار دهند، ما با تامین اعتبارات ساخت، برای نخبگان اعضای هیات علمی و صاحبان شرکت‌های دانش‌بنیان که اشتغال مشکل اصلی آنها نیست، مسکن تامین می‌کنیم. وی تاکید کرد: علاوه بر اینها ۱۵طرح دیگر برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان داریم. از جمله آن همکاری استادیاران جوان در حل مساله کشور در قالب طرح شهید آشتیانی است. در این راستا ما نیازهای دستگاه‌ها را دریافت می‌کنیم و به عنوان طرح پژوهشی به استادان ارائه می‌دهیم تا از این طریق احساس مشارکت در حل مشکلات کشور نیز در نخبگان تامین و تقویت شود.

نسخه مناسب چاپ