عکس وحرف
 

هستی رضایی در مسابقات جهانی رشته موتور کراس، برای نخستین بار در تاریخ ورزش موتورسواری در جدول اصلی رنکینگ دنیا قرار گرفت

نسخه مناسب چاپ