محک
یمن نقطه عطف امنیت منطقه
ابوالقاسم قاسم زاده
هفت سال از جنگ ویرانگر عربستان با یمن گذشت و اکنون آتش بس به زمان پایانی نزدیک می‌شود. دیروز سیدکمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در ملاقات با «هانس گروبرگ» نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل گفت:‌«ایران آماده حمایت کامل از مأموریت سازمان ملل برای تداوم آتش بس در یمن است و نتیجه نهایی این تلاش‌ها باید شروع مذاکرات یمنی ـ یمنی، بدون مداخله بیگانگان و برقراری نظام سیاسی مبتنی بر آرای عموم مردم یمن و بازسازی این کشور باشد.» دکتر خرازی به نماینده ویژه سازمان ملل در مورد آتش بس در یمن گفت: «… عامل مهمی که موجب موفقیت مأموریت سازمان ملل در حفظ و تداوم آتش بس در یمن می‌شود، اثبات بی‌طرفی این سازمان و اعمال فشارهای بازدارنده بر آمریکا و اروپا برای منع فروش سلاح به عربستان و امارات است، زیرا اگر فروش سلاح متوقف نشود، آتش بس شکننده و درگیری نظامی (جنگ) ادامه خواهد یافت.»
قصد این نوشته نقد و تفسیر هفت سال جنگ و ویرانی در یمن نیست. اما این واقعیت امروز برای همه کارشناسان مستقل سیاسی که چه در سطوح منطقه‌ای و چه در فضای بین‌المللی گام به گام هفت سال جنگ در یمن را گزارش، بررسی، نقد و تفسیر کرده‌اند، آشکار شده است که ۷ سال جنگ در یمن که از یک طرف ملت یمن و از سوی دیگر عربستان و برای مدتی دولت امارات متحد عربی، آن را ادامه دادند، برآمده از سیاست جنگ طلبانه و نظامی‌گری آمریکا و متحدان اروپایی و در یک کلام، سیاست جنگی «ناتو» با حمایت امنیتی ـ نظامی رژیم صهیونیستی بوده است. متأسفانه نگرش و کارنامه عملکرد اغلب دولت‌ها در کشورهای اسلامی منطقه نیز منفی و در راستای بسترسازی تداوم جنگ در یمن قرار داشت. ملت یمن ۷ سال قربانی مظلوم دو سطح از سیاست‌ورزی ضدانسانی چه در سطح بین‌المللی (آمریکا، اروپا و رژیم صهیونیستی) و چه در سطح دیگر، افزون طلبی‌های دولت‌ها در مجموعه کشورهای اسلامی در منطقه بوده است.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ما به نماینده ویژه سازمان ملل درباره یمن گفت: «مردم یمن انسان‌هایی با هوش و مصمم‌اند که در طول هفت سال جنگ، با وجود همه تحریم‌ها و فشارها موفق به دفاع از «کیان ملی و اسلامی» خود شده‌اند.» سیدکمال خرازی در این ملاقات به نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل گفت:«.. همگان از رنجی که مردم یمن در این هفت سال اخیر کشیده‌اند آگاهند و در صورت از سرگیری درگیری‌‌ها، تخریب، کشتار و فقرزدگی بیشتر گریبانگر این کشور خواهد شد.» خرازی تأکید کرد: «… بی‌طرفی سازمان ملل در میانجیگری برای رسیدن به راه حل در بحران یمن عامل مهم دیگری در این بحران است. ذهنیت انصارالله(یمن) نسبت به عملکرد گذشته سازمان ملل از جمله معامله آقای «بانکی مون» در حذف نام عربستان از لیست کشتار کودکان یمنی در قبال دریافت کمک مالی (دلاری) از دولت سعودی بسیار منفی است. به اعتقاد ما می‌بایست به شروطی که دولت نجات ملی یمن برای حصول توافق مطرح کرده است، توجه جدی شود.»
نماینده دبیر کل سازمان ملل در این ملاقات با تشریح آخرین وضع میدانی و سیاسی در یمن ضمن قدردانی از اعلام رسمی حمایت ایران از مأموریت‌اش برای تداوم آتش بس در یمن، ابراز امیدواری کرد تا همه طرف‌های این درگیری به ویژه در یک ماه پیش رو که تا انقضای مدت آتش موقت باقی مانده است، همکاری بیشتری برای حصول آتش بسی پایدار داشته باشند.»
هفت سال جنگ در یمن را می‌توان از زوایای گوناگون گزارش، نقد و تفسیر کرد. در این هفت سال صدها کودک یمنی، سالخوردگان، زنان و مردان یمنی به شهادت رسیدند. فاجعه‌ جنگ یمن به مدت هفت سال محصولی جز ویرانی نداشته است که نمونه‌‌ایست از کارنامه جنایاتی که دولت آمریکا و متحدان غربی و منطقه‌ای او، بخصوص رژیم صهیونیستی در سرزمین مظلوم یمن به جای گذاشته‌اند. اکنون نیز رژیم صهیونیستی سکاندار تشدید بحران‌های گوناگون در سراسر کشورهای مسلمان منطقه است. متأسفانه برخی از دولت‌های حاکم در کشورهای مسلمان منطقه در چنبره سیاست‌های صهیونیستی دست و پا می‌زنند و باور دارند که مسیر حراست از حاکمیت شان از تل آویو به واشنگتن امکان‌پذیر است. این واقعیت تاریخی در منطقه ما است که تا رژیم صهیونیستی با حمایت‌های آمریکا اعمال سیاست‌های نژادپرستانه خود را در سراسر منطقه خاورمیانه ادامه می‌دهد، کشورهای این منطقه همواره از یک بحران به بحران دیگر سوق داده می‌شوند. در این مسیر سیاست‌های خاورمیانه‌ای ترامپ با حمایت استراتژیکی از رژیم صهیونیستی سراسر منطقه را به ناامنی و بحران‌های گوناگون هدایت و سوق داده است. اغلب کشورهای مسلمان منطقه نفت و گاز می‌فروشند و ثروت‌های دلاری خود را برای تشدید تنافر از یکدیگر که منشاء اصلی آن استراتژی حاکمیتی اسرائیل است، مصروف می‌کنند. یمن نیز قربانی چنین سیاستی است که هفت سال جنگ و کشتار و ویرانی را تحمل کرده است. یمن قربانی دیگر از مجموعه سیاست‌ورزی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه است. اکنون نیز یمن بار دیگر نقطه عطف برای استقرار امنیت یا ادامه جنگ بعد از آتش بس موقت که تا ماه آینده پایان می‌یابد، قرار دارد. همه دولت‌ها، از ایران و عربستان، مصر، ترکیه و دیگر دولت‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس بار دیگر در راستای یک انتخاب قرار گرفته‌اند، ادامه جنگ و تنافر از هم که استراتژی سلطه صهیونیستی از نیویورک تا منطقه ما است و یا همگرایی برای رسیدن به صلحی پایدار!

نسخه مناسب چاپ