لیز تراس رسماً نخست‌وزیر انگلیس شد
 

نخست‌وزیر جدید انگلیس با حضور در کاخ سلطنتی ملکه انگلیس، حکم نخست‌وزیری خود را دریافت کرد.«لیز تراس» که با رأی اعضای حزب محافظه‌کار انگلیس به عنوان رهبر جدید و نخست‌وزیر انگلیس تعیین شد، به کاخ سلطنتی بالمورال در اسکاتلند رفت و «ملکه الیزابت دوم» حکم نخست‌وزیری او را تأیید کرد.لیز تراس، پانزدهمین نخست‌وزیری است که حکم نخست‌وزیری را از ملکه ۹۶ ساله انگلیس دریافت می‌کند.

نسخه مناسب چاپ