آژانس: ذخایراورانیوم غنی شده ایران ۱۹ برابرحد تعیین شده است
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده ایران به ۱۹ برابر حد تعیین شده در توافق هسته‌ای رسیده است.
به گزارش ایسنا، در گزارش فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به رصد خبرگزاری رویترز رسیده آمده است :که ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده ایران با خلوص ۶۰ درصد، از میزان لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای فراتر رفته است.
رویترز نوشت که مطابق با تخمین‌های گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اورانیوم غنی‌سازی شده ایران با خلوص ۶۰ درصد و به شکل اورانیوم هگزافلوراید از زمان گزارش قبلی آژانس اتمی از ۱۲.۵ کیلوگرم به ۵۵.۶ کیلوگرم رسیده است.
دیده بان هسته‌ای سازمان ملل همچنین در یک گزارش ثانویه اعلام کرده است که ایران همچنان پاسخ‌های معتبری دربا ره منشأ ذرات اورانیوم کشف شده در سه سایت‌ هسته‌ای اعلام نشده، ارائه نکرده است.
در گزارش آمده است: مدیرکل به شدت نگران است که ایران در فاصله گزارش قبلی تا گزارش کنونی آژانس، به تعامل با آژانس بر سر مسائل پادمانی برجسته نپرداخته بنابراین هیچ پیشرفتی در حل‌وفصل آنها حاصل نشده است.
آژانس تأکید کرد: تا زمانی که ایران توضیحات صادقانه درباره وجود ذرات اورانیوم در تاسیسات اعلام نشده ارائه ندهد، در صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای این کشور تردید داریم.

نسخه مناسب چاپ