کاهش۴۱درصدی پرونده‌های دادسرای تهران در ۵ ماه اخیر
معاون اول قوه قضائیه گفت: در پنج ماهه اول امسال در دادسرای تهران کاهش ۴۱درصدی پرونده‌های قضایی به ثبت رسیده است.
به گزارش قوه قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق دردومین نشست فصلی شورای برنامه ریزی مدیران دادگستری کل استان تهران افزود: تلاش برای اجرای عدالت، نظارت بر حسن اجرای قانون و مبارزه جدی با فساد در دستور کار دستگاه قضایی است. معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه دادگستری کل استان تهران از حیث میزان پرونده‌ها مهمترین دادگستری کشور است، اظهار داشت : بین ۲۰تا ۲۵درصد پرونده‌های قضایی کشور در تهران است.
وی افزود: میزان این پرونده‌ها با نفرات رسیدگی کننده آن موازنه ندارد .
مصدق با اشاره به بهبود رتبه استان تهران در رابطه با پرونده‌های صلح و سازش، گفت: آمار و عملکرد مثبت رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگستری کل استان تهران مطلوب است چرا که نتیجه این اقدامات کاهش پرونده‌های معوق در مراجع قضایی استان تهران است. معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد: در پنج ماهه اخیر، در محاکم
تجدید نظر شاهد کاهش ۱۷درصدی موجودی پرونده‌ها، در محاکم کیفری کاهش ۴۵درصدی پرونده‌ها، کاهش ۱۵درصدی اجرای احکام مدنی، کاهش ۲۶درصدی اجرای احکام کیفری به ثبت رسیده است.
وی افزود: باید توجه داشته باشیم تا ضمن اهمیت به آمار و عملکرد در رسیدگی به پرونده‌های قضایی، احقاق حق به عنوان وظیفه یک قاضی به درستی انجام شود. مصدق اضافه کرد: در کنار آمار عملکرد و میزان رسیدگی به پرونده‌های قضایی باید شاخصه‌های مهم دیگری را نیز مدنظر قرار دهیم تا یک شعبه و یا قاضی در انجام اقدامات خود موفق باشد، لذا دقت در انجام تحقیقات مقدماتی و وقت گذاشتن برای پرونده باید مورد نظر قضات در بررسی پرونده‌ها باشد.

نسخه مناسب چاپ