انصراف جلال‌الدین کزازی از همکاری با موسسه لغتنامه دهخدا
 

میرجلال‌الدین کزازی از همکاری با موسسه لغتنامه دهخدا انصراف داد اما دلیل این انصراف را بیان نکرده است.
به گزاش ایسنا، چندی بعد از معرفی حمیرا زمردی، رئیس جدید موسسه دهخدا و تغییراتی که در این موسسه به‌وجود آمد، حرف و حدیث‌هایی برای توقف همکاری تعدادی از مولفان با این موسسه مطرح شد که اکرم سلطانی، سرپرست سابق تالیف موسسه لغتنامه از برکناری خود از این موسسه خبر داد.
همچنین به گفته او تغییر حکمش، تعدادی از مولفان را ناراحت کرد، آن‌ها نامه‌ای به رییس جدید لغتنامه دهخدا، حمیرا زمردی نوشتند و خواستند این تصمیم پس گرفته شود. اما چون این‌کار نشد، مولفان این موضوع را بی‌احترامی تلقی کرده و از ادامه کار با موسسه دهخدا خودداری کردند؛ از جمله حسن انوری، سعید نجفی اسداللهی و رسول شایسته.
حال میر جلال‌الدین کزازی، استاد زبان و ادبیات فارسی و شاهنامه‌پژوه با اعلام انصراف خود از این موسسه، گفت: «با پوزش بسیار ناچارم بگویم از همکاری با لغتنامه دهخدا معذورم. نیازی نمی‌بینم انگیزه این واگشت را بازنمایم. اما به هر روی در این زمان شایسته نمی‌بینم که این همکاری انجام بشود. امیدوارم که این رفتار را به پیمان‌شکنی باز مخوانید.» کزازی دوره شاهنامه و اسطوره‌شناسی را در این موسسه تدریس می‌کرد.

نسخه مناسب چاپ