ایجاد کارپوشه برای ۶ میلیون نفر در سامانه مودیان مالیاتی
سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: برای ۶ میلیون نفر از اشخاص مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان کارپوشه ویژه‌ای ایجاد شده که کانال تبادل اطلاعات بین مودیان و سازمان امور مالیاتی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در رابطه با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اشخاص مشمول اجرای این قانون ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان خواهند بود و برای هر مؤدی در این سامانه، کارپوشه ویژه‌ای اختصاص یافته است.

نسخه مناسب چاپ