برخورد قانونی با ۵ کارخانه لبنی متخلف
تولید برخی محصولات لبنی که در آنها از روغن پالم استفاده می شد، متوقف و با پنج کارخانه متخلف در این رابطه برخورد قانونی شد.

مهندس نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران در خصوص وضع کارخانجات لبنی متخلف که از روغن پالم استفاده می کنند، افزود: سازمان استاندارد در راستای این امر هجمه ای به بازار و واحدهای تولیدی آورد و تعداد زیادی را آزمایش کرد که خوشبختانه مشکل زیادی مشاهده نشد.

وی با بیان اینکه در شیر مشکلی وجود نداشته است، گفت: در لبنیات پر چرب مانند ماست و پنیر مواردی را مشاهده و با آنها برخورد کرده ایم.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اینکه این سازمان و وزارت بهداشت کارخانه های متخلف را به مراجع قضایی معرفی خواهد کرد، افزود: هر زمان اسامی را به مراجع قضایی اعلام کردیم، به طور حتم اسامی آنها را در اختیار رسانه ها قرار می دهیم.

وی با تأکید بر شناسایی پنج کارخانه لبنی متخلف ادامه داد: البته باید متذکر شوم بحث روغن پالم نبوده و نیست، بلکه در این زمینه بحث چربی های گیاهی مطرح است.

نامبرده اظهار داشت: باید وارد این فاز شویم که استفاده از روغن پالم را در محصولات دیگر کم کنیم، چرا که در لبنیات خیلی زیاد نیست.

وی با بیان اینکه روغن پالم هم اکنون بیشترین حجم روغن سرخ کردنی را تشکیل می دهد، اظهار داشت: بیشترین روغنی که به خاطر تحریم ها وارد کشور می شد، روغن پالم است. البته این روغن، روغن بدی نیست.

پیروزبخت با اشاره به اینکه سرانه مصرف روغن پالم ایران از سرانه این روغن در اروپا خیلی کمتر است، تصریح کرد: در اروپا سرانه ۵ر۱۲ کیلوگرم و برای ما

۱۰ کیلوگرم است.

وی با بیان اینکه کشورهای دیگر بیشتر از ایران روغن پالم استفاده می کنند، گفت: هم اکنون مردم از روغن پالم ترسیده اند، اما بعد از مشکلی که پیش آمد، دولت وارد این سیاست گذاری شد که واردات این روغن را تا سال ۹۵ به ۱۵ درصد کاهش دهد.

رئیس سازمان ملی استاندارد تصریح کرد:

در سال های ۹۰ و ۹۱ حدود ۵۰ درصد روغن های وارداتی پالم بود، ولی امسال به ۳۰ درصد و سال ۹۵ به ۱۵ درصد می رسد.

وی ادامه داد: مردم نگران نباشند، چرا که با متخلفان برخورد کرده ایم و حتی بازرسان به داخل کارخانه ها رفته اند تا وجود روغن پالم در این کارخانه ها را بررسی کنند.

پیروزبخت گفت: خوشبختانه هم اکنون این موضوع کنترل شده است و سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت تمام روغن های موجود را جمع آوری کرده اند.

نسخه مناسب چاپ