پیک‌های موتوری ساماندهی می شوند
فعالان صنفی در حوزه پیک موتوری شناسنامه دار و ساماندهی می شوند.
محسن طاقدار رئیس اتحادیه وانت بار و پیک موتوری دیروز در جمع خبرنگاران از ساماندهی پیک های موتوری در استان های تهران، مشهد و اصفهان خبر داد و گفت: ظرف ۲۰ روز آینده نرخنامه جدید پیک های موتوری ابلاغ می شود.

وی گفت: صدور بارنامه های متحدالشکل و نرخنامه واحد در این طرح مد نظر قرار گرفته است ضمن اینکه نرخنامه ها به گونه ای تدوین شده که حداقل مبلغ جابجایی بار ۵ هزار تومان و نرخ حمل بار به ازای هر ساعت ۱۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

وی گفت: نرخنامه جدید بعد از تصویب از سوی سازمان حمایت از مصر ف کنندگان و تولید کنندگان اجرایی خواهد شد.

وی اظهار داشت: از این پس به محض اینکه یک مشتری تقاضای دریافت خدمات پیک موتوری داشته باشد به محض تماس با مرکز پیامکی بر روی تلفن همراه وی ارسال خواهد شد که نام راکب و هزینه حمل بار به وی اعلام می شود.رئیس اتحادیه وانت بار و پیک موتوری خاطرنشان کرد: موتور سیکلت های سیار شناسایی شده اند و تلاش داریم آنها را نیز ساماندهی کنیم ضمن اینکه برای تمامی پیک های موتوری به زودی کارت شناسایی صادر خواهد شد.

نسخه مناسب چاپ