تظاهرات ضدصهیونیستی در پاکستان
 

مردم شهر حیدرآباد پاکستان در اعتراض به کشتار فلسطینیان در نوارغزه به دست رژیم صهیونیستی، تظاهرات گسترده برپا کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات خواستار تحریم رژیم صهیونیستی شده و سکوت محافل بین المللی در برابر اقدامات رژیم اشغالگر قدس در نقض حقوق بشر و تداوم جنایات علیه کودکان و زنان بی دفاع غزه را محکوم کردند.

نسخه مناسب چاپ