اشرف غنی: در صورت پیروزی قدرت را تقسیم نمی‌کنم
 

سرویس خارجی : «اشرف غنی احمد زی»، نامزد ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد؛ تشکیل دولت وحدت ملی به معنی تقسیم قدرت در این کشور نیست . وی گفت: دو مرکز تصمیم گیری در یک کشور غیرممکن است.احمد زی در آخرین اظهارات خود گفت که دولت وحدت ملی به معنی تقسیم قدرت بین دو نامزد نیست.وی تأکید کرد که تشکیل دولت وحدت ملی بر اساس موافقتنامه ای که میان وی و عبدالله عبدالله امضا شده ، به این معنی نیست که برنده انتخابات قدرت را کاملا با بازنده تقیسم کند.احمد زی گفت بر اساس موافقت نامه با عبدالله ،برنده انتخابات، بازنده را به عنوان رئیس اجرایی تعیین می کند و وی مطابق دستور رئیس جمهوری وظایف خود را انجام می‌دهد.دراین حال کمیسیون وحدت ملی افغانستان به منظور گفتگو در باره ساختار و چگونگی تشکیل دولت وحدت ملی این کشور با مشارکت نمایندگان عبدالله و احمد زی دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان آغاز به کار کرد.

نسخه مناسب چاپ