ورود خودروهای وارداتی به ایران از ماه آذر
اگر تمام شرایط واردات خودرو به خوبی انجام شود این خودروها در آذر وارد بازار کشور می شود.
به گزارش فارس، امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی ضمن اعلام این مطلب گفت: تقاضاهای ارائه شده از سوی شرکت‌های متقاضی توسط وزارت صنعت تا آخر شهریور بررسی و در ابتدای مهر هم مشخص می شود که کدام شرکت ها واجد شرایط واردات خودرو هستند.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه از ابتدای مهر امکان واردات خودرو وجود دارد اما شرکت واردکننده باید ثبت سفارش کنند و مراحل تخصیص و تامین ارز را طی کنند، افزود: بنابراین پس از مرحله تایید شرکت‌های واردکننده و اعلام اسامی شرکت های مشمول واردات خودرو، دیگر وزارت صنعت مسئولیتی ندارد و مراحل دیگر در بانک مرکزی، گمرک و … باید پیگیری شود. وی اظهار داشت: بانک مرکزی باید ارز مورد نیاز واردکننده را تامین کنند و پس از آن هم مراحل واردات خودرو انجام و در نهایت خودرو وارداتی باید از گمرکات ترخیص و سپس به روش های مذکور در آئین نامه باید عرضه شود که براین اساس فکر می کنم که اگر تمام شرایط به خوبی انجام شود در آذر خودروهای وارداتی وارد بازار می شود.

نسخه مناسب چاپ