حکمت نهج البلاغه
سخت‌ترین گناه آن است که گنهکار آن را سبک و ناچیز شمارد

نسخه مناسب چاپ