ثبات در بازار سرمایه جایگزین رکود می شود
وضع کنونی بازار سرمایه نشانه ای از ثبات در آن وجود دارد تا در نتیجه در شرایط کنونی انگیزه فعالیت در بازار سرمایه باشد.

احمدزاد اصل مدیر عامل سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید با اشاره به مطالب بالا در گفتگو با بورس نیوز اظهار کرد: در حال حاضر اقتصاد در خلاء بسر می برد بطوریکه اقتصاد در محیط ایستا قرار گرفته است در نتیجه چنانچه بازار سرمایه به عنوان دماسنج اقتصاد در نظر گرفته شود این بازار با همین رکود مواجه می باشد همچنین با توجه به رشد اقتصادی منفی طبیعی است که بازار سرمایه نیز نسبت به این رشد منفی واکنش نشان دهد بطوریکه شاهد افت قیمت ها در بازار سرمایه باشیم.

احمدزاد اصل تصریح کرد: به اعتقاد بنده جهت گیری کل اقتصاد رو به جلو محقق نخواهد شد مگر اینکه شوک مثبتی ایجاد شود این شوک مثبت، حصول نتیجه مثبت در مذاکرات هسته ای می باشد که می تواند تأثیر مثبتی بر کل اقتصاد و در نتیجه بازار سرمایه بگذارد. اما در شرایط کنونی ابهام در زمینه نتیجه مذاکرات وجود دارد اگرچه پیش بینی بنده نسبت به نتیجه مذاکرات مثبت می باشد بطوریکه انتظار می رود بازار سرمایه در صورت حصول نتیجه مثبت در مذاکرات روند مطلوب و رو به رشدی پیشرو داشته باشد.

وی اضافه کرد: روند بازار سرمایه علاوه بر نتیجه نهایی مذاکرات، بسته به عملکرد حوزه داخلی دارد بطوریکه ریسک سیستماتیک بازار به واسطه نبود بی ثباتی در تصمیمات و سیاست‌های دولت به ویژه در صنایعی که حجم بالایی از بازار سرمایه را تشکیل می دهند، افزایش یافته است همچنین با توجه به مخالفت دولت در خصوص مجوز افزایش نرخ، وضعیت مالی شرکت ها در هاله ای از ابهام بسر می برد. در نتیجه این قضیه باعث افزایش ریسک غیر سیستماتیک به دلیل ابهام در شرکت‌ها شده است.

احمدزاد اصل بیان کرد: بطور کلی می توان اظهار کرد افزایش ریسک سیستماتیک باعث افزایش ریسک غیر سیستماتیک در بازار می گردد. بطوریکه شرکت ها به دلیل فضای پر از ابهام عملکرد مطلوبی ندارند. شایان ذکر است چنانچه حتی در حوزه خارجی به توافقات هسته ای برسیم اما در ادامه، دولت با سیاست‌های ذکر شده، التهاب ایجاد کند شوک مثبت دستیابی به نتیجه مذاکرات را از بین خواهد برد و در نهایت سستی به بازار سرمایه باز می گردد بنابراین می توان نتیجه گرفت که اگرچه ریسک سیستماتیک در حوزه سیاست خارجی احتمالاً با حصول نتیجه مثبت در مذاکرات فروکش خواهد کرد اما چنانچه دولت ابهام در خصوص افزایش نرخ محصولات را رفع نکند و در باره برنامه های خود در زمینه تدوین، تبیین سیاست ها شفاف سازی نکند و همچنین تکلیف صنایع را در بازه زمانی بلندمدت مشخص نکند، شاهد افزایش ریسک سیستماتیک به بازار و در نهایت ریسک غیر سیستماتیک به شرکت ها می باشیم. بنابراین بدین طریق اثر مثبت در توافقات از بین خواهد رفت و به نقطه‌ای که بازار سرمایه با رکود مواجه شود، باز خواهیم گشت.

مدیر عامل سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید اضافه کرد: به نظر بنده راهکارهایی که در خصوص بهبود وضع بورس پیشنهاد می گردند عبارتند از اینکه در دولت برای ثبات در بازار سرمایه نخست باید سیاست هایی در خصوص رفع ابهام صنایع انجام دهد. در وهله بعد، شرکت ها باید براساس ظرفیت های خود، وضع سودآوری خود را مشخص کنند سوم اینکه برنامه جامعی در خصوص واگذاری ها و خصوصی سازی ارایه گردد. همچنین تکلیف سهام عدالت مشخص گردد.

وی در مورد اظهار نظر وزیر اقتصاد درباره وجود ثبات در بازار سرمایه در مقطع فعلی افزود: به نظر می رسد رکود و رخوتی که در سراسر اقتصاد و در نتیجه بازار سرمایه گرفتار آن است منجر شده انگیزه فعالیت در بورس کاهش یابد که وضع کنونی بازار سرمایه نشانه ثبات آن نمی باشد بلکه نشانه ای از رخوت در این بازار است.

نسخه مناسب چاپ