عکس و حرف
 

حضور بهداد سلیمی(قهرمان سابق وزنه برداری) و حسن رنگرز( قهرمان سابق کشتی فرنگی) در راهپیمایی اربعین

نسخه مناسب چاپ