اصفهان، خراسان رضوی و تهران بیشترین فرونشست زمین را دارند
 

سرویس شهرستان ها:معاون هماهنگی، پیشگیری و کاهش خطرپذیری سازمان مدیریت بحران کشور گفت: کشور با وقوع پدیده فرو نشست زمین مواجه است و این پدیده در اصفهان، خراسان رضوی و تهران بیش از سایر استان ها مشاهده شده است.
به گزارش ایرنا ، رسول حسام در بازدید از طرح های پیشگیرانه مدیریت بحران دستگاه های اجرایی خراسان رضوی،افزود: فرونشست زمین عامل انسانی دارد و برای پیشگیری از وقوع این پدیده به کمک و مشارکت مردم بیش از پیش نیاز است.وی تاکید کرد: مدیریت منابع آب، استفاده بهینه از سفره های زیر زمینی، جلوگیری از برداشت های بی‌رویه از آب های زیر زمینی از جمله مولفه هایی است که در جلوگیری از فرونشست زمین کمک می کند.
حسام گفت: برای جلوگیری از پیشروی این معضل که دیر یا زود همه استان ها را کاملاً فرا خواهد گرفت،باید به فوریت طرح های آبخوان داری و آبخیزداری اجرایی شود.
وی افزود: فراگیر شدن الگوی کشت متناسب با آب موجود در بخش کشاورزی راهکاری است که باید وزارت کشاورزی و وزارت نیرو آن را عملیاتی کنند، همچنین باید در این زمینه در بین کشاورزان فرهنگ سازی خاص و لازم
انجام شود.حسام با بیان این که در استان هایی که با کمبود شدید آب مواجهیم ، نباید محصولاتی تولید شود که به آب زیادی نیاز دارد،تاکید کرد: دستگاه های اجرایی در استان ها از اجرای طرح های توسعه ای فاقد پیوست کاهش خطرپذیری، اجتناب کنند.براساس بند ح ماده ۱۳قانون مدیریت بحران کشور، تهیه پیوست کاهش خطر برای تمامی طرح های توسعه ای دستگاه ها الزامی است،همچنین تهیه پیوست کاهش خطرپذیری به کاهش حوادث در کشور می انجامد که تا کنون مغفول
مانده است.
معاون هماهنگی، پیشگیری و کاهش خطرپذیری سازمان مدیریت بحران کشور در جریان سفر به خراسان رضوی از مرکز کنترل ترافیک شهرداری مشهد، مرکز پایش تصویری و مدیریت هوشمند شرکت آب و فاضلاب مشهد و پروژه کنترل سیلاب در دشت ارغوان طرقبه هم
دیدن کرد .

نسخه مناسب چاپ