بهره‌برداری از طرح آبیاری تحت فشار در گلستان
سرویس شهرستانها ـ طرح آبیاری تحت فشار در سطح ۴۰۰ هکتار از اراضی زراعی استان گلستان با حضور محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در روستای «میرزاپانگ» از توابع شهرستان گالیکش به بهره‌برداری رسید.

این سیستم با اعتباری افزون بر ۳۲ میلیارد ریال در قالب تسهیلات و سهم آورده اجرایی شده است.

نسخه مناسب چاپ