امروز در تاریخ
همسر ایرانی اسکندر و پسر خردسالش کشته شدند
رکسانا همسر ایرانی اسکندر مقدونی و پسر ۱۳ ساله‌اش اسکندر چهارم، در آخرین روز تابستان سال ۳۱۰ پیش از میلاد به دست کاساندروس [حکمران مقدونیه و چند شهر خودمختار یونان و یکی از چند جانشین اسکندر] مسموم شده و به قتل رسیدند.
رکسانا دختر ساتراپ (استاندار) تخارستان و سغدیانا (شامل شهرهای بلخ، سمرقند، خجند، بخارا و … ) بود.
پادشاهی امیرمنصور دوم و انقراض سلسله سامانی
۲۱سپتامبر ۹۹۷ میلادی، منصور پسر نوح سامانی به نام امیر منصور دوم در بخارا برتخت سلطنت نشست. به دلیل جوانی او، امور به دست سران کشوری و لشکری افتاد که باهم سازگاری نداشتند و سرانجام ۱۹ ماه بعد توافق کردند که به جای وی، امیر عبدالملک دوم را شاه کنند که این عمل آنان، حکومت دودمان سامانیان که به احیاء زبان فارسی و فرهنگ و رسوم ایرانی خدمت فراوان کرده بودند بیش از پیش تضعیف کرد و به دست محمود غزنوی منقرض ساخت.
پاداش مرخص کردن سربازان
۳۰شهریور ۱۳۲۰، محمدعلی فروغی وزیران خود را به مجلس معرفی کرد. سرلشکر احمد نخجوان به عنوان وزیر جنگ این کابینه انتخاب شده بود.
سرتیپ ریاضی هم نخست به معاونت ستاد ارتش و سپس معاونت وزارت جنگ (معاون نخجوان) منصوب شد. به این ترتیب، هر دو ژنرال خائن، پاداش مرخص کردن سربازان و بی‌دفاع ساختن ایران را گرفتند.
ایجاد شهرک نارمک در شرق تهران
سی‌ام شهریور سال ۱۳۳۲، کار تفکیک اراضی نارمک واقع در شرق مسیل ابراهیم‌آباد که در آن زمان بایر بود، به قطعات ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰ متری به پایان رسید و دو هفته بعد و از طریق قرعه‌کشی، این قطعات به متقاضیان که عمدتا کارمندان دولت بودند، واگذار شدند.
حداقل بهای هر متر مربع از این اراضی در آن زمان چهل قران (چهارتومان) تعیین شده بود که به اقساط از کارمندان وصول شد.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ