آغاز به کار «مدرسه تلویزیونی ایران» از دوم مهر ماه
 

مدیر شبکه آموزش اعلام کرد: «مدرسه تلویزیونی ایران» از دوم مهر ماه آغاز به کار می‌کند و هر روز پنج ساعت برنامه خواهد داشت. در این مدرسه از معلم بازیگرها استفاده می‌کنیم و آموزش آمیخته با سرگرمی است.
به گزارش ایرنا، در آستانه آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰، علی عبدالعالی، مدیر شبکه آموزش سیما درباره بازگشایی «مدرسه تلویزیونی ایران» در یک نشست خبری گفت: این طرح دو اتفاق را دنبال می‌کند؛ اتفاق اول عدالت آموزشی است که باید کوتاهی‌های این حوزه را جبران کنیم و به تعبیر رهبری ساختار نظام آموزشی باید به سمتی حرکت کند که نحوه برخورداری از نظام آموزشی یک دانش‌آموز در شمال شهر تهران با دانش‌آموزی در مناطق محروم برابر باشد که هم‌اکنون حتی قبولی‌های کنکور و نصیب آموزشی دانش‌آموزان مناطق مختلف ایران هم یکسان نیست.
وی افزود: ما دسترسی بالای ۹۹درصد آنتن تلویزیون و حدود ۶۰میلیون دستگاه گیرنده در کشور داریم، اما با توجه به آمار وزارت آموزش و پرورش در دو سال همه‌گیری کرونا پنج میلیون دانش‌آموز با مشکل ادامه تحصیل مواجه شدند.
عبدالعالی گفت: هدف دوم تحول آموزشی است. به این معنا که شیوه آموزش و پرورش باید همراه با سرگرمی و تفریح باشد و از همین روست که می‌گوییم در مدرسه تلویزیونی ایران یادگیری خوشمزه است و آموزش‌های این مدرسه همراه با جذابیت‌هاسی بصری و سرگرمی است.

نسخه مناسب چاپ