شرایط معافیت سربازی پسران زنان سرپرست خانوار
سرپرست دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور با اعلام شرایط معافیت سربازی پسران زنان سرپرست خانوار گفت: یکی از فرزندان ذکور مادران بدون همسر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است.
نرجس خاتون اسعدی در گفتگو با ایرنا افزود: تنها پسر خانواده هایی که دارای سه فرزند اناث یا بیشتر باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند.
وی گفت: در سال ۱۴۰۰تعداد ۷۹۸نفر از مزایای معافیت سربازی فرزندان زنان سرپرست خانوار برخوردار شدند.
سرپرست دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور گفت: خدمات حمایتی مستمر برای خانواده های زن سرپرست و نیازمند در قالب ارائه مستمری ماهیانه صورت می گیرد. همچنین اجرای مداخلات توانمندسازانه برای خانواده های تحت پوشش منجر به خروج از چرخه حمایت مستمر ماهیانه شده است.
وی، توانمندسازی روانی -اجتماعی گروههای هدف در قالب آموزش های مهارتهای زندگی، ارائه تسهیلات معافیت سربازی برای یکی از فرزندان ذکور زنان سرپرست خانوار فاقد همسر تحت پوشش، مداخلات تخصصی مددکاری اجتماعی در مراقبت از خانواده، پرداخت مستمری و خدمات حمایتی به خانواده های دارای فرزند چند قلو و غربالگری و پرداخت کمک هزینه سلامت جسمی و روانی به بانوان خانواده های تحت پوشش را از دیگر برنامه های بهزیستی به زنان سرپرست خانوار عنوان کرد.

نسخه مناسب چاپ