کلاهبرداری میلیاردی در کرمانشاه بازداشت در تهران
سرویس حوادث: فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری فردی در شهرستان کنگاور خبر داد که اقدام به کلاهبرداری ۲۰۰ میلیارد ریالی از ۳۰ نفر کرده بود.
سردار علی اکبر جاویداناظهار داشت: پس از شکایت شماری از شهروندان کنگاوری مبنی بر این که از آنها به بهانه خرید و فروش خودرو و سودآوری در این زمینه کلاهبرداری شده است، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.وی ادامه داد: در تحقیقات پلیس از شاکیان که شمار آن ها به ۳۰ نفر می رسید مشخص شد فردی با جلب اعتماد آن ها و این که قادر است سود هنگفتی با انجام خرید و فروش خودرو نصیبشان کند، اقدام به کلاهبرداری کرده است.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: تحقیقات تکمیلی پلیس نشان داد این فرد پس از دریافت مبلغی در حدود ۲۰۰ میلیارد ریال از ۳۰ نفر به شهر تهران گریخته است که اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی مخفیگاهش آغاز شد و در نهایت متهم در حال حرکت به سمت یکی از شهرستان های تهران ردیابی و دستگیر شد.

نسخه مناسب چاپ