اعلام جزئیات محاسبه سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۲
دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجوی سازمان سنجش کشور، درباره پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲اطلاعیه‌ای منتشرکرد .
به گزارش ایسنا، سازمان سنجش آموزش کشور در این زمینه اعلام کرد: بنابر مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط سامان‌دهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» جلسه ۸۴۳مورخ پانزدهم تیرماه سال ۱۴۰۰شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغی مورخ ۲۵تیرماه ۱۴۰۱و ماده واحده « تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی مصوب ۱۵تیر ۱۴۰۰» جلسات ۸۵۵و ۸۶۳به ترتیب، مورخ ۵بهمن ۱۴۰۰و ۱۷خرداد ۱۴۰۱شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغی مورخ ۲۵تیر ۱۴۰۱انجام می‌شود.نکات اجرایی برای این مصوبه در جلسات ۳۱مورخ چهاردهم شهریور ۱۴۰۱و ۳۲به تاریخ ۱۵شهریور ماه سال جاری، شورای سنجش و پذیرش دانشجو بررسی و مصوب شد. براساس این مصوبه، نام و ضرایب دروس سابقه تحصیلی دیپلم نظام ۳-۳-۶، دیپلم و پیش‌دانشگاهی نظام سالی‌واحدیرترمی‌واحدی برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی براساس تصمیم‌های اتخاذ شده انجام‌می‌شود.
همچنین ضرایب سوابق تحصیلی در گروه‌های آزمایشی، متغیر است.
داوطلبان باید توجه کنند، سهم نمره‌کل سابقه تحصیلی پایه‌ دوازدهم نظام ۳-۳-۶در گروه‌های آزمایشی علوم‌انسانی، علوم‌تجربی و ریاضی‌-فیزیک به میزان ۴۰درصد قطعی در آزمون سراسری ۱۴۰۲است.
میزان تاثیر دیپلم نظام سالی‌واحدیرترمی‌واحدی در گروه‌های آزمایشی علوم‌ریاضی، علوم‌تجربی و علوم‌انسانی سال ۱۴۰۲، ۳۰درصد با تاثیر قطعی و میزان تاثیر سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی نظام سالی‌واحدیرترمی‌واحدی نیز ۱۰درصد قطعی است.
حداکثر سهم دروس عمومی و سهم دروس تخصصی در نمره کل سابقه تحصیلی برای رشته‌های علوم‌ریاضی، علوم‌تجربی و علوم‌انسانی، ۲۶درصد عمومی ۱۴درصد تخصصی در سال ۱۴۰۲؛ ۲۸درصد عمومی و ۲۲درصد تخصصی در سال ۱۴۰۳و ۳۰درصد عمومی و ۳۰درصد تخصصی برای سال ۱۴۰۴و پس از آن درنظر گرفته شده است.
سهم نمره‌کل سابقه تحصیلی پایه‌ دوازدهم نظام ۳-۳-۶یا دیپلم و پیش‌دانشگاهی نظام سالی‌واحدیرترمی‌واحدی در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌خارجه به میزان ۲۶درصد با تاثیر قطعی است که شامل دروس عمومی می‌شود. مابقی به سهم کل نمره آزمون اضافه می‌شود.
ملاک عمل سابقه تحصیلی، نمرات امتحان نهایی تا پایان خرداد ماه سال پذیرش دانشجو و آخرین فایل دریافتی از وزارت آموزش و پرورش تا تاریخ تعیین‌شده توسط سازمان سنجش‌آموزش کشور است.
در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲و بعد از آن برای داوطلبانی که سابقه تحصیلی ناقص دارند یا کلاً سابقه تحصیلی ندارند، سهم نمره کل سابقه تحصیلی به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب در گروه درخواستی (به جز دروس عمومی)، اعمال می‌شود و مابقی سهم نمره کل سابقه تحصیلی تا سقف سهم دروس تخصصی مطابق جدول بند ۴به سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) اضافه می‌شود.
تبصره: همه داوطلبان (اعم از دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخه‌های نظری، فنی و حرفه‌ای و کاردانش تمامی نظام‌های آموزش و پرورش) باید دارای دروس عمومی سابقه تحصیلی باشند و درصورت نبود، باید برای تولید آن از طریق وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.
طبق بند ۲-۲ماده ۲مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای هر داوطلب یک نمره کل سابقه تحصیلی حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی وی با توجه به ضرایب سوابق تحصیلی مندرج در بند ۱این اطلاعیه ساخته می‌شود .
در هر نوبت آزمون اختصاصی، برای هر داوطلب طبق بند ۱-۲ماده ۲مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نمره کل آزمون اختصاصی حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس تخصصی وی در گروه آزمایشی که شرکت کرده (با توجه به ضرایب مندرج در بند ۸این اطلاعیه) ساخته می‌شود.

نسخه مناسب چاپ