پرداخت ۵۰۰۰ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران
معاون مالی شرکت بازرگانی دولتی ایران از پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران خبر داد.
به گزارش مهر، شریف پور درباره میزان مطالبات گندمکاران که تاکنون پرداخت شده است، گفت: کشاورزان ۷ میلیون و ۱۶۵ هزار تن گندم به مراکز خرید و ذخیره سازی تحویل دادند که نسبت به پارسال از افزایش ۶۰ درصدی برخوردار بود و گام مثبتی در خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات گندم بوده است که جای قدردانی از کشاورزان دارد.وی افزود: تمام بهای گندم خریداری شده در فصل خرید تضمینی گندم امسال تقریباً ۸۳ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با پارسال حدود چهار برابر افزایش داشته؛ یعنی به اندازه پنج سال گذشته خرید تضمینی بوده است.تاکنون ۷۳ هزار میلیارد تومان به حساب کشاورزان در سراسر کشور واریز و به طور کلی ۸۸ درصد بهای گندم کشاورزان پرداخته شده است.معاون مالی شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد: از مطالبات گندمکاران ۱۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده است که با حمایت و پشتیبانی دستگاه‌های تأمین کننده مالی و برنامه ریزی و قول مساعدی که داده شده است به زودی تمام مطالبات پرداخت خواهد شد.

نسخه مناسب چاپ