امروز در تاریخ
شکست نیروی دریایی ایران از یونان
۲۹ سپتامبر، سالروز جنگ دریایی سالامیس است که در سال ۴۸۰ پیش از میلاد میان ایران و اتحادیه یونانیان روی داد و ایران در آن موفق نشد. نیروی زمینی یونانیان در برابر ارتش ایران توان مقاومت نداشت و همه امید ژنرال‌های یونانی به جنگ دریایی بود. در آن زمان با این که آبراه دریای سرخ به رود نیل به تصمیم داریوش بزرگ ساخته شده بود، ولی هنوز انتقال کشتی از خلیج‌پارس به مدیترانه از طریق آن آبراه چندان متداول نشده بود. بنابراین، فرماندهی ارتش ایران تصمیم گرفته بود که در لشکرکشی به یونان از کشتی‌های ساتراپی‌ها و وابستگان خارجی ایران استفاده کند.
پیام تاریخی فرهاد دوم به امپراتور روم
در پی برافتادن جانشینان اسکندر در شرق مدیترانه به دست ایران و در غرب آن توسط امپراتوری نوپای روم، فرهاد دوم، شاه وقت ایران از دودمان اشکانی، پس از عقد معاهده دوستی با چین، ۲۹ سپتامبرسال ۱۱۵ پیش از میلاد به دولت روم پیام فرستاد که قلمرو ایران همان قلمرو هخامنشیان (پیش از حمله اسکندر) و پایتخت آن شهر تیسفون خواهد بود که اخیرا ساخته شده است و این قلمرو باید از تعرض مصون باشد تا میان دو کشور که اینک همسایه شده‌اند صلح پایدار بماند.
زادروز خواجوی کرمانی
طبق روایات متعدد، خواجوی کرمانی ۲۹ سپتامبر سال ۱۲۹۰ میلادی، هفت سال پس از وفات مولوی، صوفی وشاعر بزرگ پارسی‌گو، به دنیا آمده است . آن زمان اوج ادبیات فارسی بود.
اعلام تأسیس حزب توده
سلیمان میرزا اسکندری، ایرج اسکندری، رضا روستا، دکتر مرتضی یزدی، محمد یزدی، بزرگ علوی، عبدالحسین نوشین، دکتر محمد بهرامی و علی امیر خیزی، ۹ سوسیالیست قدیمی ایران، هفتم مهرماه ۱۳۲۰ تأسیس حزب توده را اعلام کردند.
مرگ مشکوک مخترع موتور دیزل
«رودلف دیزل»مهندس آلمانی و مخترع موتورهای احتراقی دیزل، ۲۹ سپتامبر ۱۹۱۳ در ۵۵ سالگی درگذشت. مرگ وی که در دریای مانش صورت گرفت مشکوک اعلام شده و برخی نوشته‌اند که خودکشی بوده است. وی با کشتی عازم انگلستان بود که از دنیا رفت.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ