«بن سلمان» رئیس شورای وزیران عربستان شد؛ ولیعهد سعودی در یک قدمی پادشاهی
سرویس خارجی: شاه سعودی با اعمال تغییراتی در ساختار دولت این کشور و طی احکامی که به باور آگاهان سیاسی بیش از هرچیز در راستای تقویت جایگاه و قدرت فرزندان او ارزیابی می‌شود،«محمد بن سلمان» ولیعهد و فرزند خود را به عنوان رئیس شورای وزیران این کشور تعیین کرد و با این اقدام ، ولیعهد خام و ناپخته سعودی را در یک قدمی نشستن بر تاج و تخت پادشاهی قرار داد .
به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس)، «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان سعودی در حکمی «محمد بن سلمان» فرزندش را به عنوان رئیس شورای وزیران این کشور منصوب کرد. پیش از این، ریاست شورای وزیران عربستان بر عهده پادشاه این کشور بود که عالی‌ترین مقام در هرم قدرت در عربستان سعودی محسوب می‌شود. شاه سعودی همچنین در حکمی دیگر اعضای شورای وزیران به ریاست محمد بن سلمان را منصوب کرد. در این راستا، «خالد بن سلمان» فرزند دیگر او و برادر «محمد بن سلمان » که پیش از این معاون وزیر دفاع بود، وزیر دفاع شد. «فیصل بن فرحان»، وزیر خارجه اما در پست خود باقی ماند.

نسخه مناسب چاپ