. . . کتاب نوجوانان
«پروژه‌پدری» ‏
 

‏«پروژه‌پدری» از جمله کتاب‌های غیر‌داستانی بزرگسال و مناسب برای نوجوانان است. راویان این کتاب تعدادی از پدران نسل جدید هستند که خاطرات خود را از تولد فرزندان و زندگی در خانواده‌های ایرانی روایت می‌کنند. در جامعه‌ای که اغلب، پسران را به قوی بودن و سرکوب احساسات قلبی خود تشویق می‌کند، بیان ترس‌ها و اضطراب‌های یک پدر شاید آغازی باشد برای تغییر این نگرش فرهنگی.
با این هدف، نشر اطراف مجموعه‌ای از روایت‌های جذاب پدران ایرانی‌ درباره‌ حس ناب پدر شدن را تحت عنوان «پروژه پدری» جمع‌آوری و منتشر کرده است. «پروژه پدری» به ما نشان می‌دهد که پدرها بیشتر از آنچه اطرافیان و حتی آحاد جامعه فکر می‌کنند، موجوداتی احساساتی و عاطفی‌ هستند. این کتاب مشوقی است برای تمام پدران و حتی مردان ایران‌زمین که احساساتشان را با دیگران در‌میان بگذارند.‏
این کتاب به دبیری و ویرایش فاطمه ستوده و با قیمت ۶۷۰۰۰ تومان منتشر شده است.‏

code

نسخه مناسب چاپ