طلب ۸۰۰۰ میلیاردی شهرداری از دولت برای جریمه‌های رانندگی
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران از طلب ۸۰۰۰ میلیاردی شهرداری تهران از دولت بابت وصول نشدن سهم شهرداری تهران از محل جرائم راهنمایی و رانندگی خبر داد.
علی خشنود در گفتگو با ایسنا، در مورد وصول طلب شهرداری تهران از دولت بابت پرداخت حق السهم شهرداری از محل جرائم راهنمایی و رانندگی گفت: شهرداری تهران برای افزایش درآمدهای خود بر روی حوزه وصول جرایم راهنمایی و رانندگی تمرکز کرده است.
وی با بیان این که طلب شهرداری تهران سنواتی شده و بالغ بر ۱۰ سال است که حتی ریالی از این سهم را دریافت نکردیم، اظهار داشت: طلب شهرداری تهران از دولت فقط از محل وصول جرایم راهنمایی و رانندگی به ۸۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است که در ۱۰ سال اخیر حتی ریالی از آن به شهرداری پرداخت نشده است.
خشنود با بیان این که سه ماه است که پیگیری جدی را برای وصول این مطالبات از دولت داشتیم و نامه نگاری‌های مختلفی در این زمینه انجام شده است، افزود: آقای بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور هم به این موضوع ورود کرد و استانداری هم وارد شده و قرار است در هیات دولت، آقای مخبر معاون اول رئیس جمهوری مصوبه‌ای بدهد که این موضوع با بدهی‌های شهرداری تهاتر شود.وی افزود: بر این اساس اگر شهرداری تهران بدهی بابت اوراق مشارکت، تامین اجتماعی و… به مجموعه‌های دولت داشته باشد با این مصوبه، طلب شهرداری از دولت بابت وصول جرایم راهنمایی و رانندگی تهاتر می‌شود.

نسخه مناسب چاپ