ترکیب تیم ملی وزنه‌برداری در قهرمانی آسیا
 

ترکیب تیم ملی وزنه برداری ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا بحرین مشخص شد.
به گزارش ایسنا، مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا از ۱۴ مهر در منامه بحرین آغاز می‌شود. تیم ملی مردان ایران با ۱۰ وزنه بردار و تیم ملی زنان ایران با ۷ وزنه بردار در این مسابقات شرکت می‌کنند. تیم ملی مردان با ترکیب کامل (۱۰ نفر) در قهرمانی آسیا شرکت می‌کند.
تیم های ملی ایران در سه گروه عازم بحرین می‌شوند که گروه نخست ۱۳ مهر به این کشور سفر می‌کند.
* ترکیب تیم ملی مردان ایران به این شرح است:
دسته ۶۱ کیلوگرم: مجید عسگری
دسته ۸۹ کیلوگرم: محمد زارعی و مسعود چترایی
دسته ۹۶ کیلوگرم: علیرضا معینی و رضا بیرالوند
دسته ۱۰۲ کیلوگرم: رسول معتمدی و رضا دهدار
دسته ۱۰۹ کیلوگرم: امیر عزیزی
دسته ۱۰۹+ کیلوگرم: علی داودی و محسن دادرس
* ترکیب تیم ملی وزنه‌برداری زنان ایران به شرح زیر است:
۵۹ کیلوگرم: پوپک بسامی
۶۴ کیلوگرم: فاطمه کشاورز
۷۱ کیلوگرم: فروغ یونسی و الهه زراقی
۷۶ کیلوگرم: ابریشم ارجمندخواه
۸۱ کیلوگرم : الهام حسینی
۸۷+ کیلوگرم: فاطمه یوسفی

نسخه مناسب چاپ