اعلام اسامی واردکنندگان مجاز خودرو تا پایان مهر
بنابر درخواست شرکت‌های متقاضی برای تکمیل مدارک مندرج در آیین نامه واردات خودرو، یک ماه به انها فرصت داده شد و اسامی شرکت‌های واجد شرایط واردات تا اخر مهر اعلام می‌شود.
به گزارش ایلنا، امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت ضمن اعلام این مطلب گفت: در سه هفته گذشته جلسات متعددی با شرکت‌های متقاضی واردات خودرو برای بررسی مدارک برگزار شد که در نهایت دو شرکت مرحله تکمیل الزامات قانونی را با موفقیت گذراندند و حداکثر تا اخر مهر اسامی تمام شرکت های واجد شرایط اعلام می شود.

نسخه مناسب چاپ