تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
مودیانی که تا ۲۰مهر اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم سال ۱۴۰۱را تسلیم کنند، مشمول برخورداری صددرصدی بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه می‌شوند.
به گزارش مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی اعلام کرد مهلت تسیلم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به تابستان تا ۲۰مهر تمدید شده است. علت این تمدید، محدودیت‌های اخیر در اینترنت است.
بنابر دستورالعمل رئیس سازمان امور مالیاتی، مودیانی که تا ۲۰مهر اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم سال ۱۴۰۱را تسلیم کنند، مشمول برخورداری صددرصدی بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه می‌شوند.

نسخه مناسب چاپ